Pracownię tworzą:
 

                mgr inż. Barbara Hypka

                mgr inż. Cezary Olszowski

oraz stali współpracownicy branży:

architektonicznej,

konstrukcyjnej,

sanitarnej,

elektrycznej,

drogowej,

geotechnicznej

 

 

 

Wszystkie projekty powstają przy ścisłej współpracy z rzeczoznawcami:

-  d/s  ochrony przeciwpożarowej

-  d/s  BHP pracy i ergonomii pracy

-  d/s  higienicznych i zdrowotnych

-  d/s  ochrony środowiska


 

 

Copyright ©2018 Biuro Obsługi Budownictwa s.c., All Rights Reserved.