PRACOWNIA PROJEKTOWA  BOB s.c. oferuje:

zajęcie się obiektem od chwili pierwszej idei powstania budynku (etap koncepcji ), poprzez etap projektów budowlanych i wykonawczych, wsparcie techniczne w trakcie realizacji ( nadzory autorskie i inwestorskie) aż po kontrolę stanu technicznego podczas całego okresu użytkowania ( okresowe przeglądy techniczne : roczne, pięcioletnie ).
 
Tworzymy projekty pełnobranżowe. Korzystamy z oprogramowania umożliwiającego pełną wizualizację obiektu, zarówno w części architektonicznej jak i konstrukcyjnej.
Wykonujemy inwentaryzacje obiektów, projekty związane z budową, przebudową, rozbudową oraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków.
 

Projektowanie

budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

budynki użyteczności publicznej ( szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia, biurowce itp.)

obiekty przemysłowe (hale, wieże, zbiorniki itp)

obiekty małej architektury

adaptacje projektów typowych

Nadzory

nadzory autorskie

nadzory inwestorskie

Wsparcie techniczne

doradztwo techniczne na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów

obliczenia techniczne elementów konstrukcyjnych obiektu

opinie techniczne

Copyright ©2018 Biuro Obsługi Budownictwa s.c., All Rights Reserved.